Služby zákazníkům

Konzultační servis řídícím pracovníkům
 • Posouzení stávajícího provozu zdravotnického zařízení
 • Návrhy na optimalizaci provozu
 • Studie proveditelnosti jednotlivých záměrů
 • Zpracování finančních projektů na realizaci investičních záměrů
Plánování a propojovaní
 • Návrh plánovitého rozvoje zařízení
 • Technická asistence a příprava předprojektové dokumentace
 • Konzultace s uživatelem – výběr vhodných technologií
 • Odborné posudky zdravotnických technologií
Dodávky technologií
 • Realizování dodávek zdravotnických investičních celků na klíč
 • Dovoz zahraničních technologií včetně zajištění servisních služeb
 • Koordinace dodavatelských systémů
 • Autorský dozor staveb
 • Kompletní servis realizace
 • Odborné školení zdravotnického personálu